Czujnik czadu, tlenku węgla i dymu KIDDE 10SCO

169.00 

SKU: KID-10SCO Kategoria:

Czujnik Kidde 10SCO służy do ochrony pomieszczeń przed pożarem i tlenkiem węgla. Urządzenie posiada dwa niezależne czujniki (sensory) umieszczone w jednej obudowie.


Czujnik dymu monitoruje powietrze pod kątem obecności produktów powstających w trakcie spalania lub tlenia się przedmiotów. Czujnik tlenku węgla służy do monitorowania pomieszczeń pod kątem występowania czadu (CO). W przypadku wykrycia pożaru lub/i przekroczenia dopuszczalnego stężenia tlenku węgla uruchamia się alarm akustyczny o sile 85dB, alarm optyczny (czerwona dioda LED) oraz emitowane jest powiadomienie głosowe (w j. angielskim) informujące o rodzaju wykrytego zagrożenia.


Wbudowany układ automatycznej kontroli sprawności monitoruje m.in. stan sensorów, baterii oraz wewnętrznych obwodów. W przypadku wykrycia usterki włącza się sygnalizacja odpowiednia do uszkodzenia. Przycisk Test/Reset umożliwia kontrolę i obsługę czujnika. W pamięci urządzenia zapisywana jest informacja o wykryciu stężenia CO przekraczającego poziom 100 PPM. Dzięki temu użytkownik może sprawdzić, czy podczas jego nieobecności w pomieszczeniu nie doszło do emisji tlenku węgla.

Czujnik 10SCO może być zamontowany na suficie lub na ścianie. Zasilanie bateryjne umożliwia instalację czujnika w najbardziej optymalnym miejscu oraz zapewnia ochronę również w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci.

Po 10 latach od aktywacji zasilania czujnik poinformuje o konieczności wymiany urządzenia.


Czujnik 10SCO jest jedynym na świecie urządzeniem spełniającym zarówno normę PN-EN14604:2006P (EN14604:2005) dla domowych czujek dymu oraz normę PN-EN50291-1:2010 dla domowych czujników tlenku węgla. Spełnienie ww. norm zostało potwierdzone przez niezależną, notyfikowaną jednostkę badawczą BSI. Numer licencyjny KM602617.


Zalecane miejsca montażu: w pobliżu kuchni, w pokoju dziennym, salonie, jadalni, sypialni, piwnicy, na strychu oraz w miejscach, w których używane są urządzenia elektryczne mogące być zarzewiem ognia oraz urządzenia będące potencjalnym źródłem tlenku węgla np. kominek, elektryczne lub gazowe ogrzewacze pomieszczeń itp.


Zalety czujnika 10SCO:

– Technologia elektrochemiczna – jeden z najprecyzyjniejszych na świecie sensorów elektrochemicznych
– Wysokiej jakości sensor optyczny zapewniający długotrwałą i stabilną pracę czujnika
– Dłuższy o co najmniej 40% okres pracy w porównaniu z większością dostępnych na rynku czujników
– Głośna sygnalizacja alarmowa
– Komunikaty głosowe z rozróżnieniem wykrytego zagrożenia
– Pamięć wartości szczytowej
– Przycisk Test / Reset do kontroli i obsługi urządzenia
– Funkcja Hush® umożliwiająca wyciszenie sygnału dźwiękowego alarmu
– Zasilanie bateryjne zapewniające ochronę także przy zaniku napięcia zasilania w sieci
– Możliwość montażu na suficie lub ścianie
– Mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym demontażem czujnika oraz baterii
– Sygnalizacja rozładowanych baterii
– Sygnalizacja nieprawidłowej pracy i końca okresu działania
– Prosty sposób montażu i obsługi
– Estetyczna i wytrzymała obudowa
– Wymiana baterii bez konieczności zdejmowania czujnika
– Zgodność z normą PN-EN14604:2006P (EN14604:2005)