Technologia narzędziowa

Jeżeli zwrócimy uwagę na współczesne fabryki oraz zakłady przemysłowe, zauważymy z pewnością, że uległy one niezwykłej przemianie technologicznej, różniącej się zdecydowanie od tych z początku ery przemysłowej z przełomu wieku XIX i XX. Nowoczesne maszyny, wykwalifikowana kadra specjalistów, narzędzia pneumatyczne oraz komputeryzacja, to tylko niektóre elementy poprawiające szybkość i jakość produkcji. Obecny postęp technologiczny zdecydowanie ułatwił ludziom funkcjonowanie niemal w każdym obszarze życia. Nowoczesne maszyny i urządzenia projektowane są według ścisłych ustaleń ergonomii, czyli nauki, która stara się dostosować narzędzia, takie jak chociażby narzędzia pneumatyczne, urządzenia i technologie do bezpośredniego środowiska pracy, a wszystkie przedmioty do psychofizycznych potrzeb człowieka. O ergonomii jako takiej można już mówić od początków XX wieku, kiedy to w 1908 roku Taylor ustalił zależność między wielkością łopat i masą ich ładunku a tężyzną fizyczną robotnika i jego wydajnością. Po licznych testach opracował optymalną wielkość łopaty, która uwzględniała ciężar załadowania oraz jego typ. Łopaty o większej powierzchni sprawdzały się bowiem lepiej w kontakcie z lekkimi materiałami, mniejsze natomiast lepiej radziły sobie z materiałami ciężkimi. Dzięki takim ustaleniom Taylor był w stanie zdecydowanie zwiększyć efektywność pracy swoich robotników oraz podnieść kilkakrotnie wydajność całej swojej produkcji.

Jednak już poważniejsze badania dotyczące ściśle kwestii ergonomii rozpoczęły się w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych dopiero w okresie II wojny światowej. Początkowo były to oczywiście zagadnienia powiązane z przemysłem zbrojeniowym, jednak wszystko, co wtedy ustalono, po wojnie zostało wdrożone w przestrzeń przemysłu cywilnego i na bieżąco dopracowywane. Przykładem mogą być chociażby analizy siedzisk z lat pięćdziesiątych czy komputerów z późnych lat osiemdziesiątych. Ergonomia dotyczyć może jednak nie tylko samej kwestii wydajności pracy, ale i oszczędności na polu finansowym. Przykładem mogą być tutaj narzędzia pneumatyczne i sama pneumatyka, która jest nauką zajmującą się praktycznym zastosowaniem urządzeń, które sterowane i uruchamiane są za pomocą sprężonego powietrza. Ich najważniejszymi zaletami są z pewnością większa wytrzymałość w stosunku do urządzeń elektrycznych, tania eksploatacja oraz stosunkowa łatwość w użyciu. Z tego też powodu narzędzia pneumatyczne są niezwykle chętnie wykorzystywane w zakładach pracy. Nie mniej istotna jest także kwestia samego bezpieczeństwa, ponieważ wypadki w fabrykach czy firmach produkcyjnych są niestety codziennością. Istnieje bowiem ryzyko, że pistolety do przedmuchu czy elementy przygotowania sprężonego powietrza zostaną nieodpowiednio zabezpieczone, przez co wzrasta prawdopodobieństwo uszkodzenia ciała czy nawet trwałego kalectwa pracownika, lub większej ich ilości. Dlatego też współczesne maszyny opracowywane są w oparciu o ścisłe wymogi bezpieczeństwa, podobnie zresztą jak ścisłe wytyczne dotyczące samych pracodawców, którzy mogą być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej w przypadku niezapewnienia osobom przez siebie zatrudnianym należytej ochrony podczas wykonywania codziennych zadań.

Oczywiście przemysł musiał przejść długą drogę, zanim można było powiedzieć o nim ?nowoczesny?, bowiem niemal wszystkie regiony przemysłowe wykształcały się przez wiele długich lat. W przeszłości o wielkich rewolucjach przemysłowych, decydowały drobne tąpnięcia w postaci pojedynczych wynalazków naukowo opracowywanych. Do końca drugiej połowy dziewiętnastego wieku trwała pierwsza rewolucja przemysłowa, która doprowadziła do wynalezienia kilku przyrządów, które okazały się niezwykle cennym nabytkiem w skali światowej. Jednym z najważniejszych odkryć było oczywiście skonstruowanie maszyny parowej przez Watta, a dzięki maszynom tkackim na wielką skalę zaczęto rozwijać cały przemysł włókienniczy. Podobnie było w przypadku przemysłu maszynowego, kiedy jednocześnie udoskonalano pracę w górnictwie i hutnictwie. Maszyna parowa znalazła zastosowanie w transporcie, przez co możliwe było konstruowanie parowozów i statków parowych.

Cenniejsza okazała się jednak przestrzeń przełomu XIX i XX wieku, kiedy to seria kolejnych wynalazków rozpoczęła drugą rewolucję. Rafinacja ropy naftowej, rozpowszechnienie elektryczności oraz skonstruowanie silnika spalinowego przez Diesla okazało się kluczem do sukcesu całego przemysłu. Ropa stała się bowiem surowcem energetycznym, żarówka pozwoliła na zwiększenie napędu maszyn, a silnik zmienił podejście do dziedziny transportu. Rozwinął się obszar hutnictwa, przetwórstwa miedzi i aluminium, podobnie zresztą jak przemysł chemiczny.

Od tego momentu postęp technologiczny nieustannie się pogłębiał, dzięki czemu już w latach siedemdziesiątych XX wieku, mieliśmy możliwość zautomatyzowania i skomputeryzowania produkcji, co zaowocowało rozwojem wysokich technologii, konstruowaniem tranzystorów, półprzewodników, układów scalonych, biotechnologii czy energii atomowej. Nie mniej ważne okazały się zasoby ludzkie, ponieważ największe zapotrzebowanie, do dnia dzisiejszego, pojawia się na polu wyspecjalizowania poszczególnych pracowników. Doświadczony profesjonalista jest bowiem tym, co jest najmocniejszą stroną każdej firmy i każdego zakładu przemysłowego. Nowoczesne fabryki musiały przejść formację niemal kilkusetletnią, żeby mogły funkcjonować w takiej formie, w jakich znamy je dzisiaj. Nowoczesne maszyny, komputery, narzędzia pneumatyczne, wysokiej jakości urządzenia elektryczne, stosowanie innowacyjnych rozwiązań, zwiększanie efektywności pracy, zatrudnianie doświadczonych specjalistów czy zlecanie badań naukowych, to tylko niektóre elementy decydujące o obecnym kształcie największych firm, których odkrycia czy wiedza przekładają się na pracę mniejszych zakładów przemysłowych. Najnowsze technologie wspierają bowiem produkcję akcesoriów i oprzyrządowania, które dostępne jest w szerokiej sprzedaży nie tylko hurtowej, ale i detalicznej, ułatwiając tym samym pracę w przydomowych warsztatach i garażach.