Po co nam rzeczoznawca nieruchomości?

rzeczoznawca majątkowyKażdy, kto kiedykolwiek próbował ubiegać się o kredyt hipoteczny wie doskonale, że trudno go otrzymać bez odpowiednich dokumentów. Aby możliwe było skuteczne obliczenie wysokości kredytu, podatku czy wysokości opłat, z których musimy się rozliczyć, chociażby wtedy, kiedy otrzymujemy spadek lub darowiznę, konieczne jest skorzystanie z usług profesjonalnego rzeczoznawcy. Rzeczoznawca nieruchomości posiada funkcję, która określona jest przez akty normatywne, dlatego też jego tytuł podlega prawnej ochronie, a rola uregulowana jest ustawowo. Aby osoba ubiegająca się o stanowisko rzeczoznawcy mogła legalnie wykonywać swoje obowiązki, musi wcześniej uzyskać uprawnienia na skutek zdania egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną i odbyć co najmniej roczny staż w miejscu, które nakierowane jest na usługi nieruchomościowe bądź wycenianie nieruchomości.

 

Rzeczoznawca dokonuje szacowania wartości mienia za pomocą kilku podejść, z których ma prawo wybrać sobie takie, które najlepiej będzie dopasowane do potrzeb konkretnego operatu szacunkowego ? dokumentu mającego wartość urzędową, stanowiącego indywidualną opinię na temat wartości danego, wycenianego obiektu. Spośród kilku podejść, do których zaliczane są podejście porównawcze, podejście dochodowe, podejście kosztowe oraz podejście mieszane. Jednym z tych, które wybierane jest najczęściej jest zwykle podejście porównawcze, ze względu na to, że zdecydowanie łatwiej jest zgromadzić odpowiednią ilość materiału do statystycznych zestawień. Rzeczoznawca nieruchomości ma możliwość pozyskiwania danych z ksiąg wieczystych, katasterów oraz lokalnych planów zagospodarowania przestrzeni, dlatego też sporządzane przez niego analizy rynku są zdecydowanie bardziej wiarygodne od tych, wykonywanych samodzielnie i na własną rękę. Wiadomo oczywiście, że na własne, prywatne potrzeby każdy z nas ma możliwość sporządzenia samodzielnej wyceny swojego majątku, zwłaszcza, że współcześnie coraz więcej prywatnych biur zajmujących się doradztwem w sprawach inwestycji w nieruchomości, obrotami mienia oraz wyceną domów i mieszkań, udostępnia na swoich stronach www internetowe wyceniarki, które mają pomóc potencjalnym klientom oszacowanie wartości posiadanego przez siebie majątku w sposób orientacyjny.

Wiadomo oczywiście, że tego typu usługi ? zwłaszcza, że są w większości całkowicie darmowe ? nie są wystarczająco precyzyjne oraz aktualizowane na bieżąco, jednak mogą one pomóc w zastanowieniu się nad tym czy ? i kiedy ? warto będzie podjąć się inwestycji w przestrzeni branży nieruchomościowej. Podejście porównawcze, które stosuje rzeczoznawca nieruchomości jest o tyle atrakcyjne, że oparte jest na podobnych transakcjach, które były przeprowadzane w najbliższej okolicy. Najprościej można powiedzieć, że polega ono na wytypowaniu obiektu, który parametrami fizycznymi lub zewnętrznymi najbardziej odpowiada nieruchomości wycenianej. Dzięki temu uzyskuje się większe prawdopodobieństwo ustalenia najbardziej wiarygodnej i obiektywnej oceny. Ze względu jednak na to, że podejście porównawcze wymaga zebrania jak największej ilości danych, które w większości przypadków opierają się na wizji lokalnej, musi być dokonywane w sposób możliwie najbardziej metodyczny i skrupulatny. Oczywiście tego typu zasadę można zastosować także w samodzielny sposób, przeglądając chociażby strony internetowe, na których pojawiają się ogłoszenia dotyczące obrotu nieruchomościami i próbując indywidualnie wytypować dziesięć ofert, które dotyczą mieszkań czy domów, które najlepiej odpowiadają szacowanemu przez nas obiektowi, starając się jednocześnie aby wybrane nieruchomości były podobne nie tylko pod względem wizualnym, ale i budowlanym i środowiskowym. Pod adresem http://www.zfd.com.pl/ znajdują się informacje, które pomogą nam zrozumieć proces przeprowadzania wyceny nieruchomości. Edukacja w tym zakresie jest bardzo niewielka, dlatego w dorosłym życiu często nie mamy pojęcia o tym, jakimi prawami rządzi się rynek nieruchomości.

nieruchomośćW ogólnym zarysie chodzi o to, żeby wybrane przez nas lokale znajdowały się w naszej najbliższej okolicy i były skonstruowane w oparciu o tę samą metodę budowlaną. Na podstawie takich ofert dokonuje się sumowania ich cen i podzielenia przez ilość zgromadzonych ofert, dzięki czemu będziemy w stanie uzyskać średnią arytmetyczną, stanowiącą przybliżoną cenę, której możemy się spodziewać po wystawieniu posiadanego przez nas majątku na sprzedaż. Warto jednak pamiętać o tym, że sporządzona w taki sposób wycena jest najczęściej obarczona sporym błędem. Nie mamy przecież dostępu do wszystkich informacji, a podczas selekcji ofert kierujemy się zwykle emocjami oraz wizualnym podobieństwem, przez co nie jesteśmy wystarczająco obiektywni. Z tego też powodu zawsze lepiej, żeby profesjonalnej wyceny podjął się człowiek, który nie tylko doskonale zna się na swojej pracy i posiada wszystkie potrzebne narzędzia, aby wykonywać ją w sposób solidny i sumienny, ale i będzie osobą z zewnątrz, która w żaden sposób nie jest powiązana z nieruchomością oraz jej właścicielami relacjami emocjonalnymi. Ze względu jednak na to, że w Polsce pojawia się problem z ograniczoną ilością informacji, które dotyczą wszelkiego rodzaju transakcji, metodę porównawczą można opierać jedynie na tych kwotach, które pojawiły się w przestrzeni rynku maksymalnie w przeciągu jednego roku.

Ograniczenie polega przede wszystkim na tym, że poszczególne regiony nie gromadzą danych dotyczących położenia nieruchomości oraz ich cech, wyjątkowych wytycznych dotyczących umiejscowienia działki i możliwości jej zagospodarowania w określonym celu, ukształtowania terenu lub jego podłoża, trybu użytkowania i zagospodarowania obszarów przyległych, stanu środowiska czy ewentualnej okolicznej infrastruktury mimo tego że takie dane powinny zawierać wszelkie sprawozdania i raporty nieruchomości . Z tego względu rzeczoznawca majątkowy może mieć utrudnione zadanie. Warto pamiętać także o tym, co ma decydujący wpływ na to, że posiadana przez nas nieruchomość będzie posiadała wysoką bądź też niską wartość rynkową, ponieważ rzeczoznawca nieruchomości bierze pod uwagę co najmniej kilkadziesiąt czynników, które w różnych konfiguracjach mogą dawać odmienne rezultaty. Warto więc skorzystać z jego pomocy chociażby po to, aby dowiedzieć się czy warto w przestrzeni naszego domu wykonać kilka drobnych remontów, które zwiększyłyby jego atrakcyjność przed podjęciem się transakcji.